Hushållens konsumtion ökade med 2,3 procent i november, jämfört med november 2018.