Cleantechbolaget Climeon redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet på -32,7 miljoner kronor (-20,1).