Forskningsbolaget Oncology Venture, med fokus på precisionsmedicin, redovisar ett ebitda-resultat på -17,9 miljoner…