Plastbolaget Nexams nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 32,0 miljoner kronor (29,5).