Medicintikbolaget Implantica, med verksamhet inom implantatområdet, redovisar ett rörelseresultat på -7,1 miljoner euro (-4,9) för det första kvartalet 2024.