Regeringen presenterade satsning på social hållbarhet – även höjt underhållsstöd och bostadsbidrag.