Regeringen presenterade satsning på social hållbarhet – även höjt underhållsstöd.