Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 22 mars 2018, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.