Genom att digitalisera parkerings­betalningar har Parkster på knappt tio år förändrat våra beteenden och en hel bransch…