Uppmanas förbereda sig på det värsta • Även med ett handelsavtal blir processen lång.