Ygeman ställs till svars om hemliga uppgörelsen: Kallas till Näringsutskottet.