Italiens BNP sjönk 12,4 procent under det andra kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal, och sjönk med 17,3 procent jämfört med…