Stigande låneräntor pressar bostadsägarna. Var femte låntagare väljer nu att ansöka om amorteringslättnader. Bland kundernas argument för lättnader finns föräldraledighet och höga räntor.