Klädhandelns försäljning sjönk med 2,9 procent i september, mätt i löpande priser, jämfört med samma månad föregående…