Det är bra att regeringen nu kommit med förslag både om gårdsförsäljning och differentierad alkoholskatt för öl, men det är tydligt att vare sig politiken eller partierna håller ihop. Det innebär att förändringarna inte blir helhjärtade och att andra viktiga uppdateringar av den svenska alkoholpolitiken uteblir skriver Christofer Bergenblock (C) ledamot i Socialutskottet.