H&D Wireless redovisar ett rörelseresultat om -13,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-6,3).