Ägandet av skog håller på att förändras dramatiskt. Förutom att genomsnittsåldern på ägarna stiger i rasande takt dominerar männen allt tydligare de största markerna. ”Första gången jag såg siffrorna trodde jag att Skogsstyrelsen hade räknat fel”, säger Kerstin Dafnäs från det kvinnliga nätverket Spillkråkan till Di.