Ett fåtal större aktieägare i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har sålt sammanlagt 496 000 aktier i C.A.G. Köpare av aktierna är Creades, ett börsnoterat investmentbolag. Efter transaktionen innehar Creades 496 000 aktier i C.A.G, motsvarande 7,6 procent av aktierna. Creades blir således näst största ägare i Bolaget.