Under pandemin fick författaren Hervé le Tellier en megahit i hemlandet Frankrike med boken Anomalin. Den utgår från att all mänsklig existens, precis som i filmen Matrix, är en datorsimulering.