Mer snö än vanligt. Men även bättre bokningsläge än på många år.