Pensionsbolaget AMF uppnådde en totalavkastning på 7,9 procent för 2017, vilket kan jämföras med 7,3 procent för 2016.